Transport kontenerowy

EST. 2014

 

Transport odpadów niebezpiecznych

Transport odpadów regulują różne przepisy, natomiast w przypadku odpadów niebezpiecznych osoby odpowiedzialne za wykonanie tej czynności zobligowane są do przestrzegania dodatkowych kwestii prawnych.

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpadami niebezpiecznymi są to odpady najczęściej związane z działalnością człowieka, których skład lub właściwości stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub środowiska, ich definicja oraz sposób unieszkodliwiania umieszczona jest we właściwych przepisach. W zakresie transportu odpadów niebezpiecznych istnieje szereg procedur, które ściśle określają, jak ma się ten proces odbywać.

Kilka słów o przewozie towarów niebezpiecznych.

Transport odpadów niebezpiecznych regulowany jest przez różnego rodzaju przepisy i rozporządzenia. Uwzględniając rodzaj towaru, konieczna jest weryfikacja, który z dokumentów określa sposób transportu. Jeśli nie mamy pewności czy mamy do czynienia z odpadem niebezpiecznym, w większości przypadków informacje tą można odnaleźć w karcie charakterystyki produktu, z którego powstał odpad. Dodatkowo nieco inne wymagania obowiązują wytworzone przez siebie odpady.

Jakie wymogi trzeba spełnić w trakcie przewozu odpadów niebezpiecznych

Przewóz odpadów niebezpiecznych reguluje ustawa o odpadach, rozporządzenie ministra środowiska oraz rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, a także ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych oraz jeśli chcemy transportować drogą powietrzną to prawo lotnicze. W sprawie szczegółowych wymagań, w zakresie przewozu drogowego określonego odpadu, konieczne jest szukanie informacji w załącznikach do poszczególnych rozporządzeń.

W trakcie organizacji transportu odpadów niebezpiecznych należy pamiętać, że konieczne jest spełnienie szeregu przepisów oraz właściwe dostosowanie pojazdu. Bowiem transport odpadów odbywa się z zachowaniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa środowiska oraz ludzi. Dodatkowo w przypadku międzynarodowego przewozu firmy zajmujące się tego typu transportem zobowiązane są do przestrzegania dodatkowych regulacji. W zależności od rodzaju przewożonych odpadów środek transportu powinien być we właściwy sposób zabezpieczony, uwzględniając właściwości chemiczne i fizyczne odpadów

Każdy podmiot biorący udział w organizacji procesu transportowania, powinien działać na podstawie ust, która opisuje transport odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo jest zobowiązany do podejmowania wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa, by w jak największym stopniu zmniejszyć możliwość powstawania ewentualnych zagrożeń, w przypadku wystąpienia wypadku lub awarii konieczne jest zawiadomienie osób zagrożonych o przewozie odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo przewoźnik powinien posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz powinien być przeszkolony z zakresu przepisów dotyczących transportu i składowania w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska, oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludności.

My jako przedsiębiorcy zajmujący się przewozem odpadów posiadamy wpis do rejestru bdo, zaświadczenia adr oraz gwarantujemy, że nasi kierowcy zostali przeszkoleni, we właściwym zakresie dodatkowo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy zobowiązani, posiadać właściwe zezwolenie, a za naruszenie przepisów grozi nam kara. Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, na każdym etapie procesu w karcie przekazania odpadów uzupełniamy wszystkie informacje, by zarówno wytwórca odpadów, uczestnik przewozu oraz ostateczny odbiorca posiadał najważniejsze informacje dotyczące środków transportu, miejsca przetworzenia, biorących udział w transporcie opakowaniach by w sytuacji wycieku substancji lub w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami mógł zapobiec zagrożeniu dla ludzi i środowiska.

Jakim pojazdem może odbywać się transport odpadów niebezpiecznych?

Pojazdy, które znajdują się w naszej flocie, spełniają wszystkie wymagania oraz posiadają świadectwa dopuszczenia pojazdu adr, gwarantując, że transport odpadów przeprowadzany jest w warunkach bezpiecznych. Dodatkowo wszystkie samochody, wykorzystywane w transporcie towarów niebezpiecznych poddawane są szczegółowym cyklicznym kontrolom, by nie stanowiły zagrożenia w ruchu drogowym oraz dla życia i zdrowia ludzi.

Co grozi za transport odpadów niebezpiecznych w nieodpowiednich warunkach?

W naszej firmie od wielu lat zajmujemy się transportem odpadów i wiemy, jak ważne jest, by właściwie zadbać o bezpieczne warunki transportowania odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo zdajemy sobie sprawę, że na naszej firmie jako organizatorach przewozów ciąży obowiązek działania zgodnie z wymaganiami i zapobiegania zagrożeniom. Dodatkowo istnieje wiele organów kontroli, którzy mają możliwość sprawdzenia każdego uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Jeśli wykryte zostaną nieścisłości, uprawniony organ ma prawo w drodze decyzji administracyjnych obciążyć karą pieniężną. Powstanie naruszenia, dotyczącego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, przepisy regulują niemal jednoznacznie i niemal każde z nich podlega karze pieniężnej.
Nasza firma to gwarancja najwyższej jakości usług, a środki transportu odpadów, którymi dysponujemy, są zabezpieczone w sposób uwzględniający właściwości chemiczne danego odpadu. W działalności gospodarczej, którą prowadzimy, zdajemy sobie sprawę, jak wiele szkody mogą powodować odpady, które nie są właściwie zabezpieczane.

Dodatkowo w zakresie ochrony środowiska, należy wspomnieć, że dokładamy wszelkich starań, by nasza działalność była możliwie bezpieczna. Jesteśmy pionierami wśród gospodarujących odpadami, a towary niebezpieczne są przewożone zgodnie z wymaganiami określonymi nie tylko w rozporządzeniu ministra środowiska.


Kontakt

Zostaw nam wiadomość