Skip to content

Transport kontenerowy

EST. 2014

Transport odpadów

W gospodarce odpadami niezwykle istotny jest właściwy transport, dający gwarancję bezpiecznego przewozu odpadów. Wielokrotnie zdarza się, że przewożący odpady nie posiada uprawnień na tego typu działalność, jest nierzetelna lub nie dotrzymuje warunków zlecenia.

Thor Recycle działa zgodnie z ustalonym Kodeksem Postępowania, w którym transparentność i rzetelność są priorytetem. Posiadamy własną, nowoczesną flotę pojazdów. Nasze usługi obejmują transport odpadów, zarówno jednorazowy, jak i stałą współpracę na terenie całej Polski.

Wymagania dotyczące transportu odpadów

Przemieszczanie odpadów jest obwarowane zarówno przepisami prawnymi, jak i wymaganiami Klienta. Transporty odpadów realizowane są samochodami, które spełniają rygorystyczne wymagania, stawiane ich przemieszczaniu, wyposażone w zamknięte skrzynie, kontenery zabezpieczone siatką itp.

Odpady są ulokowane w taki sposób, by nie mieszały się ze sobą oraz nie wydostawały się poza kontener i nie zatruwały środowiska. Każdy samochód posiada oznakowania zgodnie z rozporządzeniem, dotyczącym szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Należy również zwracać uwagę na dopuszczalny tonaż pojazdu, którego nie wolno przekroczyć. W przypadku transportu odpadu, który podlega pod ADR, należy zastosować przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

Nasza firma, jako transportujący odpady uzyskała również wpis do bazy BDO, upoważniający do transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Jak przebiega proces transportu odpadów

Do przewozu odpadów upoważnione są firmy, które posiadają wpis do rejestru BDO w dziale VII. W przeciwieństwie do odpadów komunalnych transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne musi odbywać się poprzez wygenerowanie karty przekazania odpadu w BDO, w którym to procesie uczestniczą: przekazujący, transportujący oraz odbiorca.

Kartę zamyka firma transportująca, potwierdzając tym samym, że odpad został dostarczony we właściwe miejsce. Konieczne jest, by na karcie przekazania odpadów musi zostać wskazane miejsce, z którego nastąpi odbiór odpadów (co jest istotne zwłaszcza w sytuacji prowadzenia tzw. liniowej działalności lub usług w miejscu innym niż miejsce prowadzenia działalności wytwarzającego.

Każdy rodzaj odpadu musi być posegregowany, by w czasie transportu nie doszło do rozszczelnienia i wymieszania różnego rodzajów odpadów, zwłaszcza gdy przewożone są odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne.

Odpady muszą być również zabezpieczone, by nie dopuścić do zanieczyszczenia pojazdów oraz kontaktu ze środowiskiem. Nie może zostać przekroczony dopuszczalny tonaż. Załadunek i rozładunek nie mogą spowodować zanieczyszczenia środowiska. Kierujący pojazdem musi zadbać również o prawidłowe oznakowania transportu.

Przewóz odbywa się określonym w zapotrzebowaniu transportem. Po dowiezieniu na miejsce odbierający kierowca potwierdza we wspomnianej wyżej ewidencji odpadów przejęcie odpadu.

Realizacja usługi przewozowej odpadu

Nasze usługi kierowane są zarówno do wytwórców odpadu, jak i odbiorców oraz firm  pośredniczących w obrocie odpadami. Transport odpadu realizujemy zgodnie z wszystkimi obowiązującymi wymaganiami prawnymi, rzetelnie i na bieżąco uzupełniając dokumentację oraz wpisy w BDO.

Nasza specjalistyczna flota transportowa obejmuje hakowce, ciągniki siodłowe, auta typu bus ze skrzynią dostosowaną do przewozu odpadu, oraz przyczepy do przewozów kontenerów typu KP: 14, 18 i 36. Zapewniamy załadunek odpadu u wytwarzającego oraz rozładunek u odbiorcy.

Na życzenie prasujemy odpady przed transportem, celem zmniejszenia ich objętości, a co za tym idzie – zwiększenia ładowności, co jest istotne, gdy odpadami są np. tworzywa sztuczne.

W jaki sposób zgłosić zapotrzebowanie na transport odpadów

Dzięki przedstawicielstwom w wielu miastach w Polsce jesteśmy w stanie obsłużyć firmy, które wykonują prace w różnych miejscach w kraju.

Odbieramy odpady wytworzone jednorazowo, jak i na zasadzie stałej współpracy. Prowadzimy również wynajem kontenerów,  o różnych pojemnościach, typu otwartego oraz zadaszonych. Wynajmujemy również belownice, zwłaszcza do makulatury oraz prasowalnice do odpadów, takich jak tworzywa sztuczne.

 Transportem odpadów zajmujemy się już od kilku lat. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wywozu odpadów. Nasze samochody są odpowiednio wyposażone i dostosowane, a dzięki naszej wyspecjalizowanej kadrze problemy z odbiorem śmieci nie będą stanowiły dla Państwa problemu.

W przypadku zainteresowania lub chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania, oraz doradzimy i pomożemy.

Zostaw nam wiadomość