Papier to istotny surowiec, który zostaje wykorzystywany w gospodarstwach domowych, szkolnictwie, firmach. Nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez papieru, mimo iż nasz świat został skomputeryzowany. Jednak produkcja papieru wpływa negatywnie na naturalny ekosystem. Recykling makulatury można zastosować pięciokrotnie, a samo ponowne spożytkowanie makulatury ma wiele pozytywów. Za przykład można podać:

  • ograniczone zużycie energii przy produkcji papieru z drzewa;
  • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i środowiska;
  • brak wycinki lasów.

Każdy Urząd Miasta powinien upublicznić harmonogram zasad selektywnej zbiórki odpadów, a przede wszystkim jego obowiązkiem jest wskazać punkty selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki do utylizacji mają kolor niebieski. Tylko to takiego pojemnika należy wrzucać odpady takie jak papier. Instytucja ta zajmuje się również wydawaniem worków na papier i dbaniem o środowisko. Pilnuje jakości powietrza i zależy jej na pracy z recyklingiem.

Analiza makulatury

Makulatura to inaczej papier wyrzucony. Są to również wykorzystane, zapisane, nienadające się do użytku kawałki śmieci papierowych czy artykułów higienicznych z odpadów komunalnych. Zaliczają się do tego ścinki drukarskie, książki w miękkich okładkach, gazety, worki papierowe, artykuły higieniczne czy opakowania po materiałach budowlanych. Kawałki foliowanego papieru należy najpierw odwinąć z folii, a później poddawać recyklingowi inaczej nie będą się nadawać do przetworzenia. W Polsce tekturę z odpadów papierowych zużywa się głównie do pakowania produktów, których używamy w domu i firmach. Uzyskuje się ją z przemysłu papierniczego i spożywczego, gdzie jest dużo kartonów, drukarni, handlu lub przez selektywne zbiórki, akcje społeczne organizowane przez Urząd Miasta, a także przez odzyskiwanie czystego materiału z wysypisk śmieci. W Polsce recykling papieru jest bardzo popularny. Posiadamy duże rezerwy makulatury do ponownego wykorzystania, dlatego, że produkcja wyrobów papierniczych wynosi obecnie 3,8 mln ton, a określany przez Stowarzyszenie Polskich Papierników znacznik odzysku tego surowca wynosi jedynie ok. 35%. Ciekawostką jest, że jesteśmy w stanie uratować jedno drzewo, wykorzystując 60 kg makulatury. Jest to konieczne, i również jest to ogromna oszczędność energii.

Czym nie jest makulatura?

Segregacja w domu może przysporzyć problemów. Makulaturą nie możemy nazwać wszystkich zużytych tworów z papieru. W okresie selektywnej zbiórki odpadów nie przyjmuje się zdjęć, papieru, który jest mokry i tłusty. Niestety na papierze nie może być plam, gdyż zmieni swoje właściwości. Nie przyjmuje się też papieru woskowego lub pokrytego folią przezroczystą, tapet czy jednorazowych naczyń papierowych. Stosowanie recyklingu to dobry krok w stronę do ekologicznego życia.

Jak przebiega recykling papieru?

W każdym mieście w Polsce prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Segregowanie odpadów należy zacząć w zaciszu domowym. Kosz w kolorze niebieskim zapełniamy suchym papierem. Nie wrzucamy do niego zatłuszczonych ręczników papierowych, ani brudnego papieru one trafiają do pojemnika z oznaczeniem zmieszane. Następnie prowadzony jest proces wstępnego sortowania. Surowiec jakim jest papier, dzieli się na odmiany jakościowe, które mają swoje oznaczenia: A, B, C lub D. Następną fazą jest oczyszczenie i sprasowanie surowca, który zostaje zwijany na maszynach belujących. W dalszej kolejności makulatura jedzie do papierni, dzięki której dokonywany jest recykling papieru. Zajmują się tym firmy, które mają długoletnie doświadczenie w tym fachu. Wyprodukowanie papieru białego z odpadów jest czasochłonne.

Przebieg recyklingu papieru

Etap 1 – Rozwłóknianie

W krajach unii europejskiej proces recyklingu wygląda podobnie. Zużyty papier przechodzi proces jakim jest rozwłóknianie. Inaczej mówiąc jest to mieszanie papieru z gorącą wodą. Odbywa się to w pojemnikach bądź bębnach rozwłókniających. W wyniku tego wydzielone pozostają włókna celulozowe, które później zostają wyczyszczone i pokawałkowane.

Etap 2 – Maszynowe oczyszczanie i właściwe sortowanie

Z papierowej masy dzięki systemom kontrolno-pomiarowym, zostają wyeliminowane wszelakie fragmenty np. przeróżne małe i duże elementy, które mogły się dostać do niebieskiego kosza. Następnie papier przechodzi proceder frakcjowania, który pozwoli na podzielenie masy ze względu na wielkość włókien.

Etap 3 – Wybarwianie

Makulaturę możemy podzielić na rodzaj tektury falistej bądź papier pakowy. W takiej sytuacji cykl wybarwiania jest pomijany, co jest wsparciem dla ekosystemu. Jednak często zwracamy uwagę na biały kolor papieru, chcemy aby był dobrej jakości. Wtedy, musi nastąpić wybawienie tuszu drukarskiego, więc wykonuje się flotację. Jest ona również niezbędna do uzyskania papieru gazetowego. Opiera się ona na wydzieleniu rozdrobnionych ciał stałych za asystą techniki różnicującej zwilżalność składników. Po wybarwieniu substancja jest czyszczona za pomocą pras lub filtrów, w zależności jaki kolor bieli trzeba uzyskać.

Etap 4 – Pobielanie

Nadtlenek wodoru to substancja, która nadaje białą barwę dla papieru. Pobielanie jest wykorzystywane tylko wtedy, kiedy papier przechodzi odpowiednie odmiany jakościowe. Wybielanie odbywa się przy użyciu odmiany tlenu: ozonu.

Etap 5 – Całkowite oczyszczanie i odwadnianie

Jest to tok produkcji papieru, w którym otrzymana masa papierowa jest sortowana. Przy pomocy maszyn i filtrów, woda zostaje wyparowana, a masa zagęszczona.

Ostatni etap to łowienie włókien, co sprzyja recyklingowi poprzez zmniejszenie ilości odpadków. Surowiec wtórny zostaje wyprasowany i nie przechodzi już dalszej obróbki.

Przykłady wykorzystania papieru jako recykling makulatury

Do produkcji tektury falistej wykorzystuje się masę celulozową, która była już używana. Papier taki jak tektura falista może być wykorzystywany jako recykling w celu produkowania opakowań lub opakowań wielomateriałowych. W takie opakowania i kartony można spakować np. lodówkę bądź odkurzacz.

Warto też nadmienić o masach makulaturowo – pierzowych. Produkty z przemysłu drobiowego nie muszą się nazywać odpadami i mogą nadawać się do recyklingu. Składowane materiały z pierza można zastosować w zaciszu domowym jako wkłady do kurtek czy poduszek, okazuje się, że również w łazience jako dodatek do kosmetyków. Jak widać recykling papieru ma szerokie zastosowanie. Odpady otaczają nas z każdej strony, mimo to razem możemy je przerobić na coś pożytecznego i dojść do celu ochraniania środowiska.

Recykling papieru tylko z Thor.